Tantárgyak / BSC diplomatervezés 2.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPBD01
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 12
Heti óraszám: 3 x45 perc
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Gaul Cicelle DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Tárgyleírás: A tárgy a BSC Diplomatetrvezés I. című tárgyra épül. A félév során az előző félévben elkészített, beruházási programterv szintű tervet kell a  szűkített műszaki tartalmú Komplex tervezés II. című tárgyhoz hasonló szintű diplomatervvé fejleszteni. A félév közben a Tanszék diploma vázlattervi bizottsága előtt be kell mutatni a továbbfejlesztett tervet (diploma-vázlatterv), amit az A: minősítés birtokában lehet a védésre kidolgozni, és a nyilvános védésen a Diplomabizottság elé tárni.
Letöltések:
bsc_diplomaszabalyzat_2013(2).pdf (382 kB)
Ütemterv:
1.2017. szeptember 14. kedd 9:00-  Tanszéki Könyvtár  BSC2 Diplomafélév indító tájékoztató  
   
2.2017.október 30. hétfő 9.00- Tanszéki Könyvtár BSC2 Diploma vázlattervek tanszéki bemutatása 
  Külön közölt beosztás szerint 
3.2017. november 02. csütörtök 9.00-  BSC2 Diploma vázlattervek kari bemutatása, 
  Külön közölt helyszín és beosztás szerint 
4.2017. november 23. csütörtök  BSC2 Diploma vázlatterv kari bemutatása PÓTLÁS  
  Külön közölt helyszín és beosztás szerint 
5.2017. december 18. hétfő 12.00 Tanszéki Könyvtár BSC2 Diplomatervek beadása_MSc jelentkezők! 
2018. január 08. hétfő 12.00 Tanszéki Könyvtár BSC2 Diplomatervek beadása 
6.2018. január 03. szerda (MSc jel.)  Záróvizsga, előzetes egyéni jelentkezés szerint! MSc jelentkezők! 
2018. január 24. szerda  Záróvizsga, előzetes egyéni jelentkezés szerint! 
7.2018. január 05. péntek 9.00-  Diplomavédés_MSc jelentkezők! 
2018. január 26. péntek 9.00-  Diplomavédés 
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2017. 11. 01. 20:05
BsC DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
A mellékletben közzétesszük az új BsC DIPLOMASZABÁLYZAT hatályos kari dokumentumait (7 féléves, illetve 8 féléves képzésre külön-külön).
Egyúttal felhívjuk a figyelmet az Osztatlan és MsC Diplomatervezés tárgyakban legutóbb közzétett dokumentumra (lásd lentebb, híreink között!), amely - az e héten rögzített kari álláspont szerint - a BsC Diplomatervezés 2 c. tárgy év végi tervleadására is vonatkozik (határidők, és tartalmi elvárások)!
Kérem, hogy minden érintett a csatolt és hivatkozott dokumentumokat ismerje meg, és a munkáját az azokban foglaltak szerint ütemezze!
2017. 09. 05. 10:59
A BSC2 DIPLOMATERVÜKET e félévben készítő hallgatóink részére a szokásos félév indító - az osztatlan képzésben résztvevő diplomázóinkkal közös   - tájékoztatónkat a jövő hét keddi napján, azaz 2017. szeptember 12-én tartjuk meg, a tanszéki Könyvtár helyiségében, délelőtt kilenc órai kezdettel. Minden érintett hallgatót várunk ez alkalomból!
2017. 06. 12. 10:43
DIPLOMAVÉDÉS ELŐTT ÁLLÓ HALLGATÓINK FIGYELMÉBE (BSC KÉPZÉS)!

A BSC2 Diplomavédés 2017.06.22-én, csütörtökön lesz. A beosztást a csatolt irat tartalmazza, amit Tanszékünk előterében is kifüggesztünk! A védés helyszínét a későbbiekben tesszük közzé.

A védés reggel kilenc órakor kezdődik, az elnök megnyitójával, minden érintett szereplő jelenlétében. A névsorban első hallgató ezt megelőzően a tervét a helyszínen található paravánokra illeszti, és az elnöki köszöntőt követően rögtön elkezdi a védését. A védések időtartama mintegy 40 perc, aminek első felében a jelölt ismerteti a tervét, mintegy 10 perces időtartamban. Ezt követi a tervbírálat ismertetése, és az arra adott válaszok elhangzása, majd a bemutatott tervek és az elhangzottak alapján a Bizottság kérdései, észrevételei kritikái következnek. A védés alatt a névsorban következő kolléga a folyosón található paravánokra fölhelyezi a tervét, a zökkenőmentes folytatást elősegítendő.
A védések nyilvánosak.

Mindenkitől pontos megjelenést, és hatékony közreműködést várunk!

Diplomavédésen azon hallgatók vehetnek részt, akik sikeres Államvizsgát tettek.
Az Államvizsga időpontja: 2017.06.20. kedd
.
A jelentkezéseket a Dékáni Hivatalban kell leadni, a kapcsolatos teendőket, információkat is innen lehet beszerezni!

2017. 05. 09. 11:43
A BSc2 Diplomatervezést folytató hallgatóink figyelmébe!

Tájékoztatjuk érintett hallgatóinkat, hogy a júniusi védések regisztrálására szolgáló formanyomtatványt kifüggesztettük a tanszéki Könyvtár helyiségében. Kérek mindenkit, hogy védési szándékát az arra történő feliratkozással jelezze felénk! A védések beosztását a június 6-i határidőre  leadott, és védésre alkalmasnak ítélt tervek ismeretében tesszük közzé. Mindenkinek jó munkát és eredményes véghajrát kívánunk! 
2017. 01. 20. 13:37
A BSc2 KÉPZÉSÜNK DIPLOMATERVEZŐ HALLGATÓINAK A FIGYELMÉBE!
Az idei BSc2 Diplomavédésekre a jövő héten csütörtöki (01.26.) és pénteki napján (01.27.) kerítünk sort, amelyeken az eredményes Záróvizsgát letett hallgatóink a csatolt lista szerinti megosztásban vesznek majd részt. A Diplomavédések pontos menetrendjét a Város Tsz teszi közzé.
A védések reggel kilenc órakor kezdődnek, helyszínük a Város Tsz. Könyvtára lesz (K293). Egy terv ismertetésére és megvitatására mintegy 25-30 perces időtartam áll a Hallgató és a Bizottság rendelkezésére.Fontos, hogy a védések megkezdése előtt, tehát reggel kilenc órakor az összes jelöltnek meg kell jelennie a Diplomabizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés. Ehhez a védési nap első jelöltjének előzetesen föl kell helyeznie a helyszínen lévő paravánokra a tervét. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük, hogy az éppen aktuális jelölt védése alatt a következő szereplő helyezze föl a tartalék tablókra a tervét!
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
Csatolt fájlok:
BSc2 védések_2017.01.26-27.pdf (150 kB)
Újabb hírek
Régebbi hírek