Tantárgyak / BSC diplomatervezés 2.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPBD01
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 12
Heti óraszám: 3 x45 perc
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Gaul Cicelle DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Tárgyleírás: A tárgy a BSC Diplomatetrvezés I. című tárgyra épül. A félév során az előző félévben elkészített, beruházási programterv szintű tervet kell a  szűkített műszaki tartalmú Komplex tervezés II. című tárgyhoz hasonló szintű diplomatervvé fejleszteni. A félév közben a Tanszék diploma vázlattervi bizottsága előtt be kell mutatni a továbbfejlesztett tervet (diploma-vázlatterv), amit az A: minősítés birtokában lehet a védésre kidolgozni, és a nyilvános védésen a Diplomabizottság elé tárni.
Letöltések:
bsc_diplomaszabalyzat_2013(2).pdf (382 kB)
Ütemterv:
1.2017. február 14. kedd 9:00-  Tanszéki könyvtár  BSC2 Diplomafélév indító tájékoztató  
   
2.2017.március 28. kedd 9.00- Tanszéki könyvtár BSC2 Diploma vázlattervek tanszéki bemutatása 
  Külön közölt beosztás szerint 
3.2017. április 5. szerda Tanszéki könyvtár BSC2 Diploma vázlattervek kari bemutatása, 
  Külön közölt beosztás szerint 
4.2017. április 19. szerda Tanszéki könyvtár BSC2 Diploma vázlatterv kari bemutatása PÓTLÁS  
  Külön közölt beosztás szerint 
5.2017. június 6. kedd 12.00h Tanszéki könyvtár BSC2 Diplomatervek beadása  
   
6.2017. június 12. -23.   Záróvizsga, majd a Diplomaterv megvédése 
(A későbbiekben pontosítandó!)  a Záróvizsgára történő előzetes, írásos egyéni bejelentkezés szerint 
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2017. 09. 05. 10:59
A BSC2 DIPLOMATERVÜKET e félévben készítő hallgatóink részére a szokásos félév indító - az osztatlan képzésben résztvevő diplomázóinkkal közös   - tájékoztatónkat a jövő hét keddi napján, azaz 2017. szeptember 12-én tartjuk meg, a tanszéki Könyvtár helyiségében, délelőtt kilenc órai kezdettel. Minden érintett hallgatót várunk ez alkalomból!
2017. 06. 12. 10:43
DIPLOMAVÉDÉS ELŐTT ÁLLÓ HALLGATÓINK FIGYELMÉBE (BSC KÉPZÉS)!

A BSC2 Diplomavédés 2017.06.22-én, csütörtökön lesz. A beosztást a csatolt irat tartalmazza, amit Tanszékünk előterében is kifüggesztünk! A védés helyszínét a későbbiekben tesszük közzé.

A védés reggel kilenc órakor kezdődik, az elnök megnyitójával, minden érintett szereplő jelenlétében. A névsorban első hallgató ezt megelőzően a tervét a helyszínen található paravánokra illeszti, és az elnöki köszöntőt követően rögtön elkezdi a védését. A védések időtartama mintegy 40 perc, aminek első felében a jelölt ismerteti a tervét, mintegy 10 perces időtartamban. Ezt követi a tervbírálat ismertetése, és az arra adott válaszok elhangzása, majd a bemutatott tervek és az elhangzottak alapján a Bizottság kérdései, észrevételei kritikái következnek. A védés alatt a névsorban következő kolléga a folyosón található paravánokra fölhelyezi a tervét, a zökkenőmentes folytatást elősegítendő.
A védések nyilvánosak.

Mindenkitől pontos megjelenést, és hatékony közreműködést várunk!

Diplomavédésen azon hallgatók vehetnek részt, akik sikeres Államvizsgát tettek.
Az Államvizsga időpontja: 2017.06.20. kedd
.
A jelentkezéseket a Dékáni Hivatalban kell leadni, a kapcsolatos teendőket, információkat is innen lehet beszerezni!

2017. 05. 09. 11:43
A BSc2 Diplomatervezést folytató hallgatóink figyelmébe!

Tájékoztatjuk érintett hallgatóinkat, hogy a júniusi védések regisztrálására szolgáló formanyomtatványt kifüggesztettük a tanszéki Könyvtár helyiségében. Kérek mindenkit, hogy védési szándékát az arra történő feliratkozással jelezze felénk! A védések beosztását a június 6-i határidőre  leadott, és védésre alkalmasnak ítélt tervek ismeretében tesszük közzé. Mindenkinek jó munkát és eredményes véghajrát kívánunk! 
2017. 01. 20. 13:37
A BSc2 KÉPZÉSÜNK DIPLOMATERVEZŐ HALLGATÓINAK A FIGYELMÉBE!
Az idei BSc2 Diplomavédésekre a jövő héten csütörtöki (01.26.) és pénteki napján (01.27.) kerítünk sort, amelyeken az eredményes Záróvizsgát letett hallgatóink a csatolt lista szerinti megosztásban vesznek majd részt. A Diplomavédések pontos menetrendjét a Város Tsz teszi közzé.
A védések reggel kilenc órakor kezdődnek, helyszínük a Város Tsz. Könyvtára lesz (K293). Egy terv ismertetésére és megvitatására mintegy 25-30 perces időtartam áll a Hallgató és a Bizottság rendelkezésére.Fontos, hogy a védések megkezdése előtt, tehát reggel kilenc órakor az összes jelöltnek meg kell jelennie a Diplomabizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés. Ehhez a védési nap első jelöltjének előzetesen föl kell helyeznie a helyszínen lévő paravánokra a tervét. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük, hogy az éppen aktuális jelölt védése alatt a következő szereplő helyezze föl a tartalék tablókra a tervét!
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
Csatolt fájlok:
BSc2 védések_2017.01.26-27.pdf (150 kB)
2016. 12. 20. 13:23
A BSc2 Diplomatervezés című tárgy hallgatóihoz! A soron következő Diplomavédésekre történő jelentkezés regisztrációs lapját kifüggesztettük a tanszéki Könyvtár helyiségében. Kérek minden érintett hallgatót, hogy a védési szándékát az arra történő feliratkozással, és adatrögzítéssel jelezze felénk. A Diplomatervek beadása az eredeti menetrend szerint 2017. január kilencedékén, hétfőn lesz. A záróvizsgákra január 24-én, míg a védésekre január 26-án és 27-én kerül sor, külön beosztás szerint, amit a későbbiekben teszünk közzé!
Újabb hírek
Régebbi hírek