Tantárgyak / Tanszéki kutatás / educatio extra muros

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIP0990
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 2
Heti óraszám: 2
Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA
Oktatók: Pokol Júlia
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás: Az építész szakma lényegi eleme a TERVEZÉS. Tanszékünk a tervezési folyamat elmélyült, gyakorlatorientált, és elméletben is megalapozott oktatásában érdekelt. A tantárgy fő célkitűzése, hogy egyetemi keretek között vonja be a valós helyzeteken alapuló tanszéki kutatásokba a hallgatókat és az oktatókat, továbbá a kutatásnak, elemzésnek és feldolgozásnak egyetemi hátteret adjon. Fontos, hogy egy egyetemtől elvárható módon modellértékű eredményeket mutassunk fel és mindez – a projekttől függően – nemzetközi közegben is értelmezhetővé váljon.
A tantárgy lényegi eleme, hogy a Tanszék által kínált, folyamatosan megújított kutatási témákba bevonjuk, és progresszíven foglalkoztatjuk a hallgatókat, mialatt – valós problémák és helyzetek megismerésével – az építészeti szakmagyakorlásban is nélkülözhetetlen kutatás módszertanának megismerésében nyújtunk segítséget. Szándékunk szerint a projektekben, felhalmozott tudás, tapasztalat publikálásra és bemutatásra kerül (kiállítások, weboldalak, ismeretterjesztő és tudományos cikkek formájában).

A Tanszék eddigi gyakorlatában elsősorban a többéves projektek domináltak, ezeket évről évre megújítjuk, újakat is kezdeményezünk. Hallgatói oldalról is nyitottak vagyunk témák befogadására, illetve mind a praxis, mind pedig külföldi intézmények, projektkezdeményezők oldaláról is várunk lehetőségeket. A tantárgyat felvevő hallgatók a félév elején az aktuálisan meghirdetett témákra jelentkeznek.
A szorgalmi időszakban végzett kutatómunkához heti két óra előadás/konzultációs gyakorlat (kontaktóra) tartozik, ugyanezen időpontokban az adott témához illeszkedő előadásokat, referátumokat is tartunk, meghívott előadóink és a hallgatók aktív részvételével. Ezek elsősorban az adott tematika megismeréséről, ahhoz illeszkedő kutatás-módszertani kérdésekről, a téma hazai és nemzetközi relevanciájáról és beágyazottságáról szólnak.
A félév során olyan kutatásba-elemzésbe vonjuk be a hallgatókat, amelyben oktatóik, és a meghívott szakértők segítségével a folyamat teljes vertikumára rálátást nyernek, aktív részeseivé válnak. Részt vesznek mind az online, mind a nyomtatott szakirodalom összeállításában, forráskritikai értékelésében, továbbá az eredmények munkaközi- vagy
publikációs célú összefoglalásában. A projektek szerves része a félév közbeni vagy a félévet megelőző „terepmunka”, kutatási részvétel, amely a szorgalmi időszak munkarendjéhez illesztett, időtartama változó, projektfüggő.
A tantárgy sikeres teljesítése esetén a hallgatók az egyetem falain kívül létező, valóságon alapuló kutatási projekt részeseivé válnak, betekintést nyernek a tervező praxis részét is képező nyitott, tervezői szemléletű kutatás alapjaiba, miközben inspiráló, jó értelemben vett „extremitásokat” is mutató, de alapvetéseiben és várható eredményeiben modellértékű kutatásokban vesznek részt.

A 2018-as tavaszi szemeszter témája a krízisÉPÍTÉSZET, az egyes előadások, referátumok mindegyike kapcsolódik a felvetéshez.
Letöltések:
IPAR_tanszeki_kutatas_adatlap_v05.pdf (455 kB)tantárgyleírás
Ütemterv:
1.2018. február 06. kedd 18:15-20:00 K.392 krízisÉPÍTÉSZET / féléves tematika 
  Vasáros Zsolt DLA, Dávid Dóra és Süveges Gréta bevezetője 
2.2018. február 13. kedd 18:15-20:00 K.392 CONFLICT ZONE PROJECT / ELTE 
  Süveges Gréta (CEU) projektvezető előadása 
3.2018. február 20. kedd 18:15-20:00 K.221 NIGER / Laszlo Mester de Parajd (Párizs) előadása 
  Tibai Frida és Veres Laura referátuma / TDK kutatás 
4.2018. február 27. kedd 18:15-20:00 K.221 EGYIPTOM / egy (el)használt kultúrtáj. kutatások 1996-2017 
  Vasáros Zsolt DLA, Dávid Dóra, Sági Gergely és meghívott előadók 
5.2018. március 05. hétfő 19:00- KÉK TRUST YOUR ARCHITECT! válsághelyzetek építészete 
  beszélgetés Fazekas Katalin DLA, Leichtman Erna és Patonai Zoltán részvételével, moderátor: Vasáros Zsolt DLA 
6.2018. március 13. kedd 18:15-20:00 K.221 SZÍRIA / háború előtt, alatt, után... 
  Vasáros Zsolt DLA, Sági Gergely, Dávid Dóra és meghívott előadók 
7.2018. március 20. kedd 18:15-20:00  Vázlattervi hét 
   
8.2018. március 27. kedd 18:15-20:00  Terepkutatás Egyiptomban 
   
9.2018. április 03. kedd 18:15-20:00  Tavaszi szünet / Terepkutatás Egyiptomban 
   
10.2018. április 10. kedd 18:15-20:00  Terepkutatás Egyiptomban 
   
11.2018. április 17. kedd 18:15-20:00  MEXIKÓ / földrengés(ek) után 
  egyeztetés alatt! 
12.2018. április 24. kedd 18:15-20:00  ERITREA / Asmara: érték, ideológia, identitás 
  Pokol Júlia és Dávid Dóra előadása / TDK kutatás 
13.2018. május 01. kedd 18:15-20:00  Munka Ünnepe / munkaszüneti nap 
   
14.2018. május 08. kedd 18:15-20:00  LIBANON / FŐNÍCIA - válság és építészet 
  Dr. Komlós Péter Tamás migrációs szakdiplomata, konzul előadása 
15.   
   
Hírek
2018. 01. 26. 18:44
Meghívott előadónk Laszlo Mester de Parajd, azaz Parajdi Mester László (1949-) Franciaországban élő magyar származású építész. Diplomamunkája és pályakezdő évei afrikai kutatásokkal és tervezési feladatokkal indultak, Nigerben számos középületet tervezett. Az ország tradicionális építészeti kultúráját is kutatta, eredményeit feleségével közösen jegyzett kötetben publikálta. A 80-as években megvalósult munkái példaértékűek, korukat messze megelőzően környezettudatos tervezési elveket tükröznek, ugyanakkor a tervező helyi építészeti hagyományokat is értő és középületekhez illő módon, monumentális léptékben használta. Erre igen kevés jó példa akad az egykori gyarmatok posztkoloniális és kortárs építészeti törekvéseiben.
Az előadás az Ipartanszék 2017/2018 tavaszi szemeszterében a Tanszéki kutatás/educatio extra muros szabadon választható tantárgy (http://www.ipar.bme.hu/tantargy.php?id=61) krízisÉPÍTÉSZET kurzusának keretében kerül megrendezésre.
Az előadáshoz felkért hozzászólók Tibai Frida és Veres Laura építészhallgatók, akik 2017 őszén a TDK dolgozatukat az építész munkásságáról írták (lásd: http://tdk.bme.hu/EPK/DownloadPaper/Kulturak-kozott-magyar-epiteszek-Eszak1).

kedves Hallgatók,

a tavaszi félévben elindítjuk a Tanszéki kutatás /educatio extra muros (BMEEPIP0990) választható tárgyunkat. Elsősorban a tanszéki terepkutatásokhoz kapcsolódó előadásokat szervezünk, illetve az eredmények feldolgozásával foglalkozunk. Alapvető fontosságúnak tartjuk a jövő évi TDK témák kidolgozásánál is, szándékunkban áll akár több erre épülő szekciót indítani! A tantárgy felvétele most már a NEPTUN-ban lehetséges, az előjelentkezés az érdeklődás (terem stb.) felméréséhez volt szükséges. A limes.orientalis@gmail.com címen válaszolunk további kérdésekre!
a felvetett témákról és félév menetéről, továbbá a várható terepkutatásokban, tanulmányutakon történő részvételről az első órán - 2018. február 06-án kedden beszélünk, az óra időpontja várhatóan 18.15-20.00 lesz, a korábbi időpont más ütközések miatt eshet ki, de még ez nem eldöntött! A tantárgyat bárki felveheti, a terepmunkákon/tanulmányutakon való részvételnél a tervezési tantárgya(i)t a tanszékünkön végző hallgatók előnyben részesülnek!

RÉSZLETES PROGRAM HAMAROSAN!
2017. 02. 19. 18:31