Tantárgyak / BSC diplomatervezés 1.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPB721
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 3
Heti óraszám: 3 x45 perc
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Dr habil Vasáros Zsolt DLA
Gaul Cicelle DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Tárgyleírás: A tárgy a diplomaterv előkészítő féléve. A választott feladatot a Komplex I. tárgy tematikájának megfelelően kell ütemezni (a tervi prezentációk ütemezése, időpontja, műszaki tartalma, határidők, alaki-formai elvárások, stb). Lásd az ott leírtakat is!
Letöltések:
bsc_diplomaszabalyzat_2013.pdf (382 kB)
Ütemterv:
1.2018.02.05. hétfő 12.15- .  Tanszéki Könyvtár 
BSc Diploma 1 tájékoztató   
2.2018.02.22. csütörtök 12.00  A választott téma és helyszín elfogadtatása a Tanszékvezetővel 
   
3.2018.03.29. csütörtök 9.00-  Tanszéki Könyvtár Előre meghirdetett beosztás szerint! 
Vázlattervi prezentáció   
4.2018. május 18.   Tervbeadás 
péntek 12.00   
5.2018. május 28. hétfő 12.00  Pót tervbeadás (különeljárási díjjal) 
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2017. 09. 05. 10:53
BSC1 DIPLOMATERVEZŐK FIGYELMÉBE!
Félévindító megbeszélést tartunk e héten, csütörökön, a tanszéki Könyvtár helyiségében, 12.15órai kezdettel, amelyre az érintett hallgatókat elvárjuk!
2017. 01. 30. 10:59
A BSc Diplomatervezés 1 c. tárgyunkra a múlt hét végéig leadott előzetes jelentkezéseket elfogadtuk. A konzulensek személyét - a leadott preferenciákra is figyelemmel - az oktatói terhelések végleges alakulásától tesszük függővé. A félévindító megbeszélést az első órarendi órán tartjuk (2017.02.06. 12.15-), a tanszéki Könyvtár helyiségében.
2017. 01. 23. 15:41
A BSc Diplomatervezés 1 c. tárgyunkra jelentkező hallgatók regisztrálására szolgáló űrlapot a mai napon kifüggesztettük a Tanszék előtérben. Az érintettek a jelentkezéshez küldjék el pdf. formátumban a portfóliójukat a tárgyfelelős e-mail címére, a választott konzulens megnevezésével. E bejelentkező levélben kérjük fölsorolni az eddigi tervezési tárgyakból elért eredményeket is! A felvételről a regisztrációs hét kezdetéig döntés születik.
2016. 11. 08. 16:16
A BSC1 Diploma vázlattervek tanszéki prezentációját e hét csütörtökjén tartjuk, órarendi keretek között, a tanszéki Könyvtár helyiségében. Az egyes prezentációkra tizenöt perc áll rendelkezésre.
A tervek általános léptéke M1:200 (helyszínrajzok ellenben M1:1000 és M1:500). A nyomtatott rajzi anyaghoz min. M1:500-as munkamakett is készítendő.
Az előre kinyomtatott tablókat a Könyvtárban függő fatáblákra kérjük előzetesen fölhelyezni, a zökkenőmentes bonyolítás érdekében kettesével.
A sorrend:
12.15-12.30 Berkeszi Balázs
12.30-12.45 Botos Anna
12.45-13.00 Kölcsey Emese
13.00-13.15 Simon Debóra
13.15-13-30 Sőreg Dorottya
13.30-13.45 Szabó Árpád
13.45-14.00 Szekretár Mónika
Mindenkitől tartalmas prezentációt, rövid, és összeszedett tervismertetőt várunk el, ötperces terjedelemben, amit a kérdések-válaszok, vélemények követnek, mintegy tízperces időtartamban.
2016. 06. 15. 13:44
JELENTKEZÉS A 2016-17. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN INDULÓ BSC DIPLOMATERVEZÉS 1 TÁRGYRA!
Felhívjuk az érdeklődőket, hogy jelentkezési szándékukat regisztrálják a Tanszék előterében kifüggesztett listán. A jelentkezéshez az itt csatolt nyomtatvány letöltése is szükséges, amit kitöltve kérünk a Titkárságon leadni. Ugyancsak a jelentkezés része a portfólió, amelyet a tárgyfelelős e-mail címére kérünk elküldeni, a nevezett nyomtatványban közölt formátumban. A jelentkezéseket kérjük leadni legkésőbb június végéig. A felvételt nyert hallgatók listáját a honlapunkon tesszük közzé.
Újabb hírek
Régebbi hírek