Tantárgyak / Munkahelyek építészete 1

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPA401, BMEEPIP5809
Előtanulmányok: Középülettervezés 1., Lakóépülettervezés 2., Szilárdságtan 2. Épületszerkezettan 3.
Követelmények: írásbeli vizsga
Kredit: 2
Heti óraszám: 2 ó előadás
Tárgyfelelős: Dr. habil Vasáros Zsolt DLA
Oktatók: Dr. habil Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás:

A tantárgy feladata a munkahelyek építészete témakör válogatott ismeretanyagának átadása, szakmai ismeretek fejlesztése. Az oktatás célja az elméleti összefüggéseknek bemutatása, elsősorban gyakorlati példákon, történelmi és kortárs megépült épületeken és szerkezeteken illusztrálva. Főbb témakörök: a beépítés, a technológia szerepe, a tipizálás, a flexibilitás viszonyrendszere; munkahelyi komfortkövetelmények, ipari csarnokok tartószerkezetei, térelhatároló szerkezetek, környezetvédelmi szempontok, az ipari építészeti örökség elméleti, társadalmi-kulturális, gazdasági kérdései; low-tech és high-tech építészet definiálása, különös tekintettel a munkahelyek építészete területén. A félév során a 12 előadás önálló tematikus egység, amelyek több szálon természetszerűleg egymásra épülnek, illetve egymáshoz kapcsolódnak. Az órákhoz óravázlat készül, továbbá az előadáson említett példák, referenciák jegyzéke is kiadása kerül.

Az egyes előadások az alábbi fő témakörökre épülnek:

Az (építő)anyag természete. Tapasztalat, tudás, kísérlet, kudarc és siker.

Anyag, szerkezet és forma. Összefüggések térben és időben.

Forradalmak és ipari forradalmak. Emberek és gépek.

Modern háborúk – új igények: kényszerek és kísérletek.

Az ember és a munka tere. Változó igények.

Tér és szerkezet: nagy, „okos”, gazdaságos.

Fény, levegő, hőmérséklet, szín, tér, anyag. A részletek fontossága.

Mindig változik? A technológia és a térbeli flexibilitás kérdései.

Jó munkahely - rossz munkahely: komfort, design, igény, presztízs.

Az egyformaság változatossága: gyárak, raktárak és irodák - régen és ma.

A jelen és a jövő munkahelye. High-tech és low-tech építészet.

Lejárt az ideje! Menthető, bontandó, vagy újragondolható?

Ajánlott és tájékoztató szakirodalom

Lázár Antal (szerk.), Munkahelyek építészete, Budapest, 2000

Adam, Jürgen, Frank, Juttner, Katharina, Hausmann, Industrial Buildings, Birkhäuser, 2005

Addis, Bill: Building, 3000 Years of Design. Engineering&Construction, Phaidon Press, 2007

Banham, Reyner, A Concrete Atlantis-US Industrial Building and European Modern Architecture, MIT Press, 1989

Banham, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, MIT Press, 1980

Blundell Jones, Peter,  Hugo Haring, The Organic Versus the Geometric, Edition Axel Menges, 2002

Britton, Karla, Auguste Perret, Phaidon Press, 2001

Busch, Wilhelm, Scheer, Thorsten, Symmetrie Und Symbol. Die Industriearchitektur Von Fritz Schupp und Martin Kremmer, König, 2002

Eiermann, Egon, Schirmer, Wulf, Egon Eiermann 1904-1970, DVA, 2002

Engel, Heino, Tragsysteme. Structure Systems, Hatje Cantz, 2009

Ferrys, W. Hawkins, The Legacy of Albert Kahn, Wayne State University Press, 1987

Garlock, Maria E. Moreyra, Billington, David P., Felix Candela: Engineer, Builder, Structural Artist, Yale University Press, 2008

Gorman, Michael John, Buckminster Fuller: Designing for Mobility, Skira, 2005

Joedicke, Jürgen, A modern építészet története, Műszaki Könyvkiadó, 1961

Kuo, Jeannette (szerk.), Space of Production. Projects and essays on rationality, atmosphere, and expression in the industrial building, Park Books, 2015

Lange, Susanne, Bernd and Hilla Becher. Life and Work, MIT Press, 2006

Lemoine, Bertrand, Gustave Eiffel, Birkhäuser, 1998

Leuthäuser, Gabriele, Gössel, Peter, Architecture of the 20th Century, Taschen, 2005

Mozas, Javier, Per, Aurora Fernandez (szerk.), Workforce. A better place to work 2, a+t, 2014

Pehnt, Wolfgang, Schirren, Matthias, Hans Poelzig, 1869-1936. Architekt, Lehrer, Künstler, DVA, 2007

Caruso St. John Architects, Mozas, Javier, Per, Aurora Fernandez (szerk.), The Office on the Grass. The Evolution of the Workplace, a+t, 2017

Peter, Markus (szerk.), 4 Technik & Systeme, ETH Zürich, 2015

Peters, Nils, Jean Prouve, Taschen, 2006

Pevsner, Nikolaus, Az európai építészet története, Corvina Könyvkiadó, 1974

Reischl Gábor, Mezőgazdaság és építészet, Terc, 2010

Sandaker, Bjørn N., Eggen, Arne P., Cruvellier, Mark R., The Structural Basis of Architecture, Routledge, 2011

Szendrői Jenő, Ipari építészetünk, Műszaki Könyvkiadó, 1965

Letöltések:
1_eloadas_2018_02_05_web2.pdf (14005 kB)1_eloadas
2_eloadas_2018_02_12_web2.pdf (10643 kB)2_eloadas
3_eloadas_2018_02_19_web2.pdf (4830 kB)3_eloadas
4_eloadas_2018_02_26_web2.pdf (17335 kB)4_eloadas
5_eloadas_2018_03_05_web2.pdf (11009 kB)5_eloadas
6_eloadas_2018_03_13_web2.pdf (11012 kB)6_eloadas
7_eloadas_2018_03_26_web2.pdf (14151 kB)7_eloadas
8_eloadas_2018_04_09_web2.pdf (11868 kB)8_eloadas
9_eloadas_2018_04_16_web2.pdf (4185 kB)9_eloadas
10_eloadas_2018_04_23_web2.pdf (7892 kB)10_eloadas
11_eloadas_2018_05_07_web2.pdf (18773 kB)11_eloadas
2017_2018_2_MH_1_epuletlista.xlsx (19 kB)epuletlista
Ütemterv:
1.2018. február 05. hétfő 10:15-12:00 K 275  Az (építő)anyag természete. Tapasztalat, tudás, kísérlet, kudarc és siker 
   
2.2018. február 12. hétfő 10:15-12:00  K 275  Anyag, szerkezet és forma. Összefüggések térben és időben 
   
3.2018. február 19. hétfő 10:15-12:00  K 275  Forradalmak és ipari forradalmak. Emberek és gépek 
   
4.2018. február 26. hétfő 10:15-12:00 K 275  Modern háborúk – új igények: kényszerek és kísérletek 
   
5.2018. március 5. hétfő 10:15-12:00 K 275  Az ember és a munka tere. Változó igények 
   
6.2018. március 12. hétfő 10:15-12:00 K 275  Tér és szerkezet: nagy, „okos”, gazdaságos 
   
7.2018. március 19. hétfő 10:15-12:00  K 275  Vázlattervi hét 
   
8.2018. március 26. hétfő 10:15-12:00  K 275  Fény, levegő, hőmérséklet, szín, tér, anyag. A részletek fontossága 
   
9.2018. április 2. hétfő 10:15-12:00 K 275  Húsvét (szünet) 
   
10.2018. április 09. hétfő 10:15-12:00 K 275  Mindig változik? A technológia és a térbeli flexibilitás kérdései 
   
11.2018. április 16. hétfő 10:15-12:00 K 275  Jó munkahely - rossz munkahely: komfort, design, igény, presztízs 
2018. április 21. szombat 10:15-12:00  K 275 Az egyformaság változatossága: gyárak, raktárak és irodák - régen és ma 
12.2018. április 23. hétfő 10:15-12:00 K 275  A jelen és a jövő munkahelye. High-tech és low-tech építészet 
   
13.2018. április 30. hétfő 10:15-12:00 K 275  munkaszüneti nap 
   
14.2018. május 7. hétfő 10:15-12:00 K 275 Lejárt az ideje! Menthető, bontandó, vagy újragondolható? 
   
15.   
   
Hírek
2018. 05. 23. 13:26
kedves vizsgázó Hallgatók,

a félév során említett és hivatkozott épületek listája összefoglalóan az előadások után feltöltött mellékletben és ezen a linken térképen is megtalálható

a munkáért külön köszönet Szűcs Imre Ferenc építésznek!
Újabb hírek
Régebbi hírek