Tantárgyak / Térkompozíció

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPKOA101
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 5
Heti óraszám: 5
Tárgyfelelős: Szabó Dávid
Oktatók: Szabó Dávid
Tárgyleírás: A térkompozíció az első félév kreatív gyakorlati tárgya (5 óra/hét). A gyakorlatokon a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy célja egyrészt a mindenkiben valamely fokon meglévő kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése térkompozíciós feladatok megoldásával, modellezésével. A hallgatók a kreativitást fejlesztő absztrakt térképzési feladatok megoldása és a megoldások részletes értékelése során megismerik az építészeti téralkotás sajátosságait, lehetőségeit, az építészeti terek emberre, környezetre gyakorolt hatását. Az így megszerzett ismeretek a konkrét építészeti tervezéshez nyújtanak megalapozást, segítséget.

A tárgy első évfolyam első félévben van, így az első találkozást jelenti az építészettel. A foglalkozások tíz, egyenként kb. 18-25 fős csoportokban folynak a csoportokat vezető oktató mellett legalább 2, de inkább 3 korrektorral. A feladatok elkészítésére (a zárthelyi feladat kivételével) egy – három hét áll rendelkezésre. Az órák során a csoportok rövid bevezető előadást kapnak a következő témakörről és feladatról. Az óra gerincét az elkészített aktuális munkaközi vagy kész munkák megbeszélése adja. Minden hallgatónak ismertetnie kell alkotását, melyet közös kiértékelés követ. Cél, hogy a hallgatók egymás munkájához is hozzászóljanak, így kialakulhasson egy sajátos alkotói műhely szellemi légköre. A kreativitás fejlesztése mellet a stúdium másik nagy feladata éppen az, hogy már a kezdetek kezdetén érzékeltesse az építész munkájának közösségi jellegét, az egymásra épülés, egymásból építkezés, fontosságát, a különböző vélemények ütköztetésének és ötvözésének szerepét. Éppen ezért a tervezési kurzusokban megszokott személyre szóló, hagyományosan négyszemközti korrekció szerepe jóval kisebb.

A féléves munka értékelése pontozás alapján történik. Minden részfeladat – otthoni feladat és zárthelyi gyakorlat – a csoportvezető oktató által előre meghatározott és a hallgatóknak ismertetett szempont(ok) alapján kerül pontozásra. Ezen kívül bónusz pontokat lehet szerezni az órákon való aktív részvétellel, továbbá a vezető oktató által előre megadott szempontok alapján. A pontozás módszerét és részleteit és az egyes jegyekhez tartozó pontértékeket a legelső órán a csoport vezető oktatója ismerteti a hallgatókkal.
Letöltések:
terkomp2017_tematika_20170903.pdf (65 kB)tematika
terkomp2017_targyleiras_20170904.pdf (90 kB)tárgyleírás
Ütemterv:
1.2017.09.05. 01. óra Kreatív műtermi foglalkozás 
15:15 K.212 / K.213  
2.2017.09.12. 02. óra Bemutatkozás / MONOLIT feladat előadás 
15:15 K.212 / K.213  
3.2017.09.19. 03. óra MONOLIT feladat bemutatása / BELSŐTÉR feladat előadás 
15:15 K.212 / K.213  
4.2017.09.26. 04. óra BELSŐTÉR feladat konzultáció 
15:15 K.212 / K.213  
5.2017.10.03. 05. óra BELSŐTÉR feladat bemutatása / ÁTMENETI TÉR feladat előadás 
15:15 K.212 / K.213  
6.2017.10.10. 06. óra ÁTMENETI TÉR feladat konzultáció 
15:15 K.212 / K.213  
7.2017.10.17. Vázlattervi hét Nincs óra 
   
8.2017.10.24. 08. óra ÁTMENETI TÉR feladat bemutatása / FÉNY feladat előadás 
15:15 K.212 / K.213  
9.2017.10.31. 09. óra FÉNY feladat konzultáció 
15:15 K.212 / K.213  
10.2017.11.07. 10. óra FÉNY feladat bemutatása / ZENE feladat előadás 
15:15 K.212 / K.213  
11.2017.11.14. 11. óra ZENE feladat bemutatása 
15:15 K.212 / K.213  
12.2017.11.21. 12. óra Műtermi gyakorlat készítése 
15:15 K.212 / K.213  
13.2017.11.28. 13. óra Műtermi gyakorlat pótlása (közös) 
15:15 K.212 / K.213  
14.2017.12.05.  Feldolgozási hét  
   
15.2017.12.12.  Kiállítás a legjobban sikerült kockákból 
  Félév végi közös kiértékelés 
Hírek
2017. 11. 22. 21:45
TÉRKOMP - ZENE MAKETT

A 01-es tankör zene feladatra készült makettjei az alábbi helyen tekinthetőek meg:
Csatolt fájlok:
TERKOMP 2017 01 zene KOCKÁK_.pdf (14150 kB)
2017. 11. 12. 07:40
TÉRKOMP - FÉNY MAKETT

A 01-es tankör fény és építészet feladatra készült makettjei az alábbi helyen tekinthetőek meg:
2017. 11. 08. 21:15
TÉRKOMP - ZENE ÉS ÉPÍTÉSZET ELŐADÁS

                 

A 01-es tankör ZENE ÉS ÉPÍTÉSZET feladathoz készült előadása az alábbi helyen érhető el:
2017. 10. 27. 18:53
TÉRKOMP - FÉNY ÉS TÉR ELŐADÁS

A 01-es tankör FÉNY ÉS TÉRi feladathoz készült előadása az alábbi helyen érhető el:
Csatolt fájlok:
TERKOMP 2017 A1 feny es ter eloadas.pdf (9069 kB)
2017. 10. 06. 19:55
TÉRKOMP - BELSŐ TÉR MAKETTA 01-es tankör belső téri feladatra készült makettjei az alábbi helyen tekinthetőek meg:
Újabb hírek
Régebbi hírek