Tantárgyak / Tanszéki tervezés 1.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPQ601
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 3
Heti óraszám: 3x45 perc gyakorlat
Tárgyfelelős: Fábián Gábor DLA
Oktatók: Fábián Gábor DLA
Nagy Iván DLA
Szabó Dávid DLA
Sági Gergely
Terbe Rita DLA
Tárgyleírás:

BME Ipartanszék / TT1 - 2019 tavasz

NEXT GENERATION
tértanulás, avagy a tanulás rendszerei, terei és műhelyei

Talán nincs is aktuálisabb téma a lakhatást kivéve, mint az iskola általában és a "mi iskolánk" itt, Magyarországon. Az iskola, ami ha jó, akkor mindenben segít, fel- és kiemel és az átadott tudással megvéd és egy életre ellát munícióval. Ha éppen ellenkezőleg rossz, akkor akadályoz, felesleges információkkal tölt fel, azaz butít és nem egyszer egy életre megtör, megaláz.

Sok mindennek kell teljesülnie ahhoz, hogy az előbbi változat valósuljon meg. Mit tehet ennek érdekében egy építész? Értelmes tanterv, motivált és felkészült tanárok nélkül nehéz, de rajtunk is sok múlik. A tematikus év keretében ezt a témakört kutatjuk és közösen keressük a válaszokat konkrét tervezési feladatok kapcsán.

A jelenlegi iskolák térrendszere az esetek többségében már nem alkalmas a tanítás új gyakorlati módszereinek befogadására. A tanulás tereinek, környezetének újraértékelésére van szükség.
A félév során meglévő oktatási épület problémáinak feltérképezésével, valamint a megváltozott igényeknek megfelelő kiegészítésével foglalkozunk, az új ismeretekre támaszkodva. Jó válaszhoz természetesen jól feltett kérdés szükséges, első lépésben erre fogunk koncentrálni meghívott előadók, építészek és más szakemberek segítségével.

A problémakör feltérképezése és a tervezési program megalkotása, csoportos (3-4 fő) kutatási fázis:

A bevezető előadások és a helyszín megismerése után az adottságok elemzése, problémák megfogalmazása következik a az épületet használók és a konzulensek közreműködésével, majd a tervezési programok meghatározása.

Koncepcióterv:

Bővítési lehetőségek bemutatása, a javasolt beépítési mód, területhasználat feltüntetésével, a konkrét tervezési feladatok funkcionális programjának véglegesítésével + rajzos, szöveges kutatási napló + makett + építészeti vízió (látványterv).

A koncepcióterv után is csapatokban folytatódik a munka, ez a fázis az épülethez tervezett kiegészítés tér és tömeg formálásának, környezethez való viszonyulásának, ezzel szoros összefüggésben belső funkcionális kapcsolatainak megvalósításáról szól. 

Vázlatterv:

A meglévő épület kiegészítéseként tervezett épületrész bemutatása robbantott ábrával (axonometria, látványterv) és makettel, az értelmezéshez szükséges léptékű, a konzultáció során meghatározott léptékben.

Féléves terv:

A végleges terv egy prezentáció, amelynek tartalma szabadon választott, de foglalja magába az épület tervlapjait (legalább részletes helyszínrajz M=1:500, minden eltérő szint alaprajza, min. két metszet a szerkezeti dimenziók helyes ábrázolásával, homlokzatok a jellemző anyagok, burkolatok jelölésével M = 1:100), a kiegészítő szöveges munkarészt (eszmei alapvetés, funkcionális rend, anyaghasználat) és a látványterveket. Makett egyeztetett léptékben.

Formai előírások:

A prezentációs anyag esetében csak a formátum kötött (ppt), de az abban megjelenő tervlapokon fontos az egyértelmű érthetőség, korrekt műszaki ábrázolás. A prezentáció időpontja: 2019.05.27. 14.00 órától. A félév végi maketteket dobozban kell beadni. A terv címét, a szerző nevét és email címét mindenhol szerepeltetni kell.

Budapest, 2019. január


Fábián Gábor DLA tárgyfelelős                 Nagy Iván DLA egyetemi docens                 Terbe Rita DLA egyetemi adjunktus                                          Letöltések:
Ütemterv:
1.2019.02.07. csüt.15.15-18.00 K 344 Bevezető előadás (Fábián Gábor) 
   
2.2019.02.14. csüt.15.15-18.00 K 345 Előadás (Terbe Rita, Tánczos Tibor) 
   
3.2019.02.21. csüt.15.15-18.00 helyszín Csoportos helyszíni bejárás-beszélgetés (1.helyszín) 
   
4.2019.02.28. csüt.15.15-18.00 helyszín Csoportos helyszíni bejárás-beszélgetés (2.helyszín) 
   
5.2019.03.07. csüt.15.15-18.00 K 345 Koncepcióterv készítése, közös konzultáció 
   
6.2019.03.14. csüt.15.15-18.00 K 345 Előadás (Tamáska Máté), közös konzultáció 
   
7.2019.03.18-22.  Tavaszi szünet 
2019.03.25-29.  Vázlattervi hét 
8.2019.04.04. csüt.15.15-18.00 K 345 Koncepcióterv prezentáció és értékelés 
   
9.2019.04.11. csüt.15.15-18.00 K 345 Vázlatterv készítése, konzultáció 
2019.04.12. péntek Vác Iskolaépítészet: örökség és megújulás (műhely konferencia) 
10.2019.04.18. csüt.15.15-18.00 K 345 Vázlatterv készítése, konzultáció 
   
11.2019.04.25. csüt.15.15-18.00 K 345 Vázlatterv prezentáció és értékelés 
   
12.2019.05.02. csüt.15.15-18.00 K 345 Féléves terv készítése, konzultáció 
   
13.2019.05.09. csüt.15.15-18.00 K 345 Féléves terv készítése, konzultáció 
   
14.2019.05.13-17.  Feldolgozási hét 
   
15.2019.05.17. péntek 12.00 tanszék Féléves terv beadása (feltöltése) 
2019.05.24. péntek 12.00 tanszék Féléves terv beadása (feltöltése) különeljárási díjjal! 
Hírek
2020. 01. 10. 17:54


tájékoztató: 2020.01.13. hétfő 11 óra K.255


Tematikus év keretében meglévő épített környezetbe történő beavatkozásokra összpontosítunk, üres rések kitöltésére, elavult szövetek felújítására. Alternatív jövőképet keresünk, ahol nem a spekuláció-vezérelt, befektetési célú viselkedés dominál.

TT1 idejétmúlt vasúti infrastruktúrákat vizsgál városi környezetben, melyek városi sebbé váltak, fizikai akadályt teremtettek, ezáltal a változás lehetőségét korlátozzák.

A félév során a fogalmak értelmezése mellett a felelős társadalmi/építészeti magatartást vizsgáljuk előremutató példákon keresztül. A 3-4 fős csapatokban végzett kutatás kísérő projektjének helyszíne Eger, ahol a várat is átszelő, alulhasznált vasútvonal városi szakaszának a rekultivációja, a terület városi szövetbe történő visszaillesztése a cél.

Csatolt fájlok:
reclaim tablók.pdf (829 kB)
2019. 01. 11. 08:23
Csatolt fájlok:
NXTGENs.jpg (9217 kB)
TT123s.jpg (8830 kB)
TT1s.jpg (2607 kB)
2015. 02. 04. 12:34
TT1 / KKX - TÉMA ÉS HELYSZÍN BEMUTATÁSAA TT1 és KKX tárgy keretében tanszékünkön most SÓSKÚT következik. A feladat a község izgalmas helyein különböző kulturális, oktatási, ellátási és közösségi programok alapján, átfogó koncepció felvázolása, majd közepes bonyolultságú épületek tervezése. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a hallgatók minél többféle településszerkezeti, beépítési és a szó lehető legteljesebb értelemében vett építészeti problémával ismerkedjenek meg és egymás munkájára is figyelve az egész községről képet kapjanak. A részletes feladatkiírás és helyszínismertetés, valamint LETÖLTÉSEK a honlap / tantárgyak / tanszéki tervezés 1 és kiskomplex  oldalakon érhetők el.
2013. 01. 29. 13:44
TT1 / KKX - TÉMA ÉS HELYSZÍN ISMERTETÉS


A TT1 és KKX tárgy keretében tanszékünkön Pécs után 2013-ban most Tata következik. A feladat a város történetileg is izgalmas helyein különböző kulturális, irodai és kereskedelmi programok alapján, közepes bonyolultságú középületek tervezése. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a hallgatók minél többféle városszerkezeti, beépítési és a szó lehető legteljesebb értelemében vett építészeti problémával ismerkedjenek meg és egymás munkájára is figyelve az egész városról képet kapjanak. 

A részletes feladatkiírás és helyszínismertetés a honlap / tantárgyak / tanszéki tervezés 1 és kiskomplex  oldalakon érhető el.

2012. 02. 21. 11:18
TT1 Pécs
Letölthető kiegészítések a különféle helyszínekhez.  A most kiadottakon túl több anyag várhatóan nem érkezik. (ld. Tantárgyak/Tanszéki terv1/)
Újabb hírek
Régebbi hírek