Archívum

Hírek

2020. 11. 03. 15:35 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!

Az előre meghirdetett menetrendünk szerint e hét pénteki napján (2020.11.06.) tartjuk meg a tanszéki Könyvtárban a Diploma vázlattervi prezentációk PÓTLÁSÁT.

Az eseményt a MS TEAMS felületén hozzuk létre, reggel fél kilenc órai kezdettel. Az első prezentációra 9.00 órakor kerül sor.

A beosztást a csatolt dokumentum tartalmazza.

Az érintettek a TEAMS csoportba előzetesen feltöltött jegyzőkönyvben foglaltak, és a 2020.10.22-i alkalmon elhangzott szóbeli észrevételek, javaslatok és kritikák szerint elkészített ppt vagy összefűzött pdf kiterjesztásű dokumentumjukat online üzemmódban, vetített előadás formájában mutatják be a tanszéki zsűrinek, a számukra biztosított idősávban.

Egy-egy prezentációra maximálisan 15 percnyi időtartam jut, a hozzászólásokkal, rövid értékeléssel együtt.

A terveket már ismerjük, ezért kérek minden érintettet, hogy előadása a lényegi kérdéskre koncentráljon, amiből a továbblépés megismerhető, és a terv elbírálható lesz!

Mindenkinek eredményes felkészülést, és sikeres prezentációt kívánunk!

Az esemény az alábbi linken elérhető!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY2OTQ2ZTktYWJiNC00OTkwLWJhNzgtNGZlZWVjYTliMTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%224bb993d6-c159-42c6-80ba-0edf77ab914a%22%7d
2020. 10. 24. 11:48 | Nagy Iván DLA @ ipartanszék
A TT3 és MSC vázlatterv prezentációkat a mellékelt beosztás szerint tartjuk meg.
Mindenkit arra kérek, hogy személyes, vetített prezentációval készüljön, a csapatmunka (koncepcióterv) bemutatásával együtt.
Ha a TDK miatt egyes csapatok nem tudnak együtt prezentálni, akkor a koncepcióterv mind a két alkalommal szerepeljen.
Helyszín: K 343

Ha esetleg közben változnak a járványügyi előírások, akkor on-line (Teams) tartjuk meg ugyanezt, de erről külön értesítést lesz, ha így alakul.
Ha bárkinek problémát okoz a személyes bemutatás, akkor azt nekem jelezze, legkésőbb hétfő reggelig.
Csatolt fájlok:
TT3_2020_vz_beosztas.docx (13 kB)
2020. 10. 21. 13:58 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Az előre meghirdetett menetrend szerint a holnapi napon megtartjuk a Diplomatervek vázlattervi prezentációjat, amelyen az érintettek részvétele kötelező!
Az eseményre a Microsoft TEAMS rendszerében kertítünk sort, az érintettek értesítést (meghívást) kaptak a konferenciára.
A beosztást a csatolt melléklet tartalmazza.
Egy -egy prezentációra 15 (tizenöt) percnyi időtartamot szentelünk. Ennek első felében a Hallgató prezentálja a tervét, majd a Bizottság kérdéseket tesz föl, és véleményt mond a tervről, kritikákat, javaslatokat fogalmaz meg a bemutatottakkal kapcsolatban. A bemutatókról Jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a vázlatterv minősítését, és amelyet közzéteszünk a bemutatót követően, külön meghatározott időpontig.
A vetítés ppt, vagy összefűzött pdf kiterjesztésű legyen. Összeállításakor figyelni kell arra, hogy a prezentáció gördülékeny és folyamatos legyen.
A terveket a kari szabályzatokban meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint kell kidolgozni.
Mindenkinek  sikeres felkészülést és eredményes megmérettetést kívánunk!
2020. 10. 17. 16:51 | Nagy Iván DLA @ ipartanszék
Krajnyák Bence Esztramos-heggyel foglalkozó diplomamunkája a MÉK MÉSZ Diplomadíj pályázat 2020 egyik díjazottja lett!

A díjhoz gratulálunk!

(http://mek.hu/index.php?link=Diplomadij_2020___Eredmenyek)
2020. 10. 14. 16:38 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék

A„Hassan Fathy Survey Mission in Egypt” a BME Építészmérnöki Kar Ipartanszékének gondozásában végez 2015 óta intenzív terepkutatást Egyiptomban. A helyszíni felmérések alapvető célja Hassan Fathy egyiptomi építész (19001989) még fennálló életművének teljeskörű dokumentálása, kritikai elemzése és közreadása. A tanulmányutak, felmérések során a mai, dinamikusan változó Egyiptom kapcsán is számos megfigyelést tettünk. Különösen az utóbbi évtized drámai változásai jelentősek nem csak az építész életműve kapcsán.

A 20152019 között végzett kutató és elemző munkáiból 2020 februárjában két riportkötet is megjelent. A bemutatót a Balassi IntézetMagyar Kulturális Tanácsosi Hivatal Kairó és az „American University in Cairo” szervezte, a Balassi Intézet a kötetek társkiadója is egyben. A két kötetben bemutatjuk a terepmunka főbb eredményeit, a helyszíni kutatásban és felmérésekben résztvevő oktatók és hallgatók elemzéseit, továbbá a kutatás inspirálta hallgatói munkákat is. A terepmunka TDK dolgozatokat és építészeti alkotásokat, komplex és diplomaterveket, továbbá posztgraduális kutatásokat is eredményezett, a kötetekben ezekből egy válogatást mutatunk be. Az angol nyelvű kötetpárt - alább letölthetők - gazdag fotó- és rajzi anyag kíséri.

A projekt létrehozásában és folytatásában az Ipartanszék mellett a BME Építészmérnöki Kar, a Rare Books and Special Collections Library - the American University in Cairo, továbbá a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj és az Új Nemzeti Kiválósági Program is szerepet vállalt.

2020. 10. 14. 16:00 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Kedves Kollégák, a tanszéki Titkárságunkon átvehetők a leadott Diplomaterv Adatlapok alapján elkészített Diplomaterv Kísérőlapok. Kérek mindenkit, hogy Nándori Edittől személyesen vegye át a sajátját, és azon szerezze be a vázlattervi aláírásokat  a felkért konzulenseitől, a jövő heti vázlattervi prezentációig bezárólag!
2020. 10. 01. 07:06 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék

Kedves Hallgatók/Dear Students,

a komplex önálló tervezési feladat (ZH) kiírását mellékelve megtaláljátok!
Please find the announcement of the comprehensive design test attached!

2020. 09. 28. 12:01 | Szabó Dávid @ Munkahelyek építészete 2
MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZETE 2 - EQUITONE HALLGATÓI PÁLYÁZAT 2019Zacher Márton és Walton Mihály tavalyi Munkahelyek építészete 2. tárgy keretében tervezett 'La Tomatina – Paradicsomüzem Jászszentlászlón' munkájukkal „Az anyag természete” – EQUITONE homlokzatok az építészetben 2019 hallgató pályázaton megosztott 1. helyezést értek el. A díjhoz gratulálunk.
2020. 09. 14. 10:24 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
A holnapi előadásunk elé a csatolt mellékletbe illesztettem a zirci témáinkat, és ajánlom azokat minden érdeklődő figyelmébe!
Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum