Archívum

Hírek

2021. 06. 07. 23:16 | Fabián Gábor @ ipartanszék

Felhagyott pincefelépítmények hasznosítása Abasáron.
TERVEZÉS VALÓS TÉRBEN.
Tájékoztató előadás június 8-án 17 órától. Részleteket lásd alább.
Az előjelentkezési lapot mellékelve találjátok.
További információ: fabian.gabor@epk.bme.hu
2021. 06. 07. 11:13 | Nagy Iván DLA @ ipartanszék

IPARTANSZÉK

TT2 / TT3 / KKX

2021 ŐSZ TÁJÉKOZTATÓ

Időpont: 2021.06.08 17.00

A teamsen létrehozott csapat kódja: 7k5wdu8

 Az előadásra mutató link:

 

 https://tinyurl.hu/0o2k/VÁRUNK BENNETEKET ŐSSZEL

AKI LEMARADT A PREZENTÁCIÓT MEGTALÁLJA A MELLÉKLETBEN


Csatolt fájlok:
TT+KKX_2021_ŐSZ.pdf (5664 kB)
TT+KKX_2021_ŐSZ.pptx (19552 kB)
2021. 06. 01. 14:02 | Fabián Gábor @ ipartanszék

Rendhagyó, kísérleti félévet tervezünk, amelynek középpontjában egy kicsi erdélyi falu lesz, ahol kisebb római erőd falai várják a régészeti feltárást. A hely különleges hangulata, gazdag történeti és kulturális rétegzettsége szintén " feltárásra" vár, építészként az ebben rejlő lehetőségeket fogjuk kutatni.
A tájékoztató pontos dátuma hamarosan a honlapon.
Az előjelentkezési lapot csatolt fájlként találjátok.
További információ:
nagy.ivan.gabor@epk.bme.hu
2021. 04. 29. 16:58 | Terbe Rita @ ipartanszék

ÉVINDÍTÓ TDK bemutató

 

2021. április 29. csütörtök 18:00 

Teams kód: uugq4wp

Figyelem! Új belépési kód van, aki a régivel próbált belépni, az valószínűleg nem látja a csoportot. Ebben az esetben, vagy bármilyen technikai hiba esetén Fehér Eszter tud segíteni Teamsben. 

2021. 03. 23. 15:43 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A2d90d793dae347b8a403e451091aa7f6%40thread.tacv2%2F1616429563515%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252246abdf9e-b998-476e-9c74-f4534e89371b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=584b823a-849b-4705-88d4-fb7666ab4322&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


2021. 02. 18. 09:13 | Bartók István DLA @ Komplex tervezés 1.
Kedves Hallgatók/ Dear Students,

A beérkezett kérdések és válaszokat mellékelve megtalálhatóak!
Kindly find the questions and answers enclosed.


Kedves Hallgatók/Dear Students,

a komplex önálló tervezési feladat (ZH) kiírását mellékelve megtaláljátok!
Please find the announcement of the comprehensive design test attached!
2021. 02. 10. 14:02 | Terbe Rita @ ipartanszék
kedves hallgatók!

Insectarium Szegediensis témában ismertetőt tartatnak Dr. Molnár Nóra és Dr. Maák István a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék oktatói, kutatói.

időpont: 2021.02.11. 10:00

a beszélgetéshez itt lehet csatlakozni:

csapatkód: b3so2ci

vagy itt:

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

2021. 02. 02. 11:51 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék

tanszéki kutatás/education extra muros 2 / BMEEPIP0991

ALEXANDRIÁK ALEXANDRIÁJA - „a világ közepe” // Interdiszciplináris elemzés és értékelés krízistől-krízisig

 

A legenda szerint Kr.e. 331-ben, egy áprilisi napon, úton a Szíva oázis felé Nagy Sándor álmában megjelent egy aggastyán, aki - Homérosz sorait idézve - egy új város alapításának Pharos szigetét említette helyszínül. Alexandrosz diadalmas hadjárata során legalább húsz Alexandriát alapított a mai Bulgáriától Egyiptomon, Szírián, Afganisztánon át egészen a mai Pakisztánig. A görög Knídoszi Dinokratész tervei alapján Egyiptomban épült Alexandria vált a legnagyobbá és a leghíresebbé, mely Egyiptom fővárosa is volt mintegy ezer éven át a Ptolemaiosz-kortól egészen a Kr.u. 641-ben bekövetkezett arab hódításig. A hellenisztikus város kiemelkedően fontos épülete volt a Muszeion és Könyvtár, amely több százezres tekercsgyűjteményével az ókori világ kétséget kizáróan legfontosabb szellemi központja, „a világ közepe” volt a kortársak és a későbbi recepciók szerint, amellyel legfeljebb Róma vehette fel a versenyt. Feltehetően Nagy Sándort is Alexandriában helyezték örök nyugalomra, de a sírja eddig nem került elő; a régészeket és egyiptológusokat napjainkban is lázban tartja a felfedezés reménye. Az ókori világ egyik csodájává vált a Kr.e. 3. században épült pharosi világítótorony, amely Euklidesz egyik kortársa, Knídoszi Szósztratosz tervei alapján épült. Száz métert meghaladó magasságával egészen a 14. századig állt, amikor is több földrengés lerombolta. A város a hellenisztikus felvirágzás, a Ptolemaida dinasztia korától izgalmas helyszíne volt a natív egyiptomi, a görög, illetve a zsidó népesség együttélésének, ez a szimbiózis illetve kulturális sokszínűség a középkor hosszú évszázadaiban is részben fennmaradt. A legújabb művészettörténeti kutatások az Alexandriában, a hellenizmus alatt létrejött szintetizáló építészetet a korai bizánci és korai iszlám építészet fontos inspirációs forrásának is tartják, melynek hatása a Mediterráneumban kétségtelen. A 19-20. század során többek között az oszmán, a francia, a brit és az olasz építészet is jelentős nyomot hagyott a város karakterén. Így izgalmas, az ókorihoz hasonló és méltó kozmopolita építészeti világot eredményezett. A városi szövetben – Kairóhoz, Szuezhez, vagy akár Bejrúthoz is hasonlóan – itt is feltűnnek a két háború közötti időszak pompás historizáló villái, illetve a 2. világháború utáni igényes, „jóízű” késő modernista/funkcionalista épületek. Az 1960-as években a mai Qait Bey erőd környékén a tengerben felfedezték az egykori világítótorony maradványait, ezt követően a tengerben az ókori világ számos részlete került elő és kerül elő manapság is. Az igen sűrűn lakott város alatt korlátozottak a régészeti kutatások, a tenger alatti régészet felfedezései emiatt is új perspektívába helyezik a város egykori pompáját.

1989-ben nemzetközi pályázaton nyerte el a mára világhírűvé vált norvég Snøhetta iroda az Alexandriai Könyvtár tervezését, amely 2001-re épült fel. A különleges, ikonikus koncepció és magas építészeti minőség méltó módon idézi meg az ókori szellemi központnak, azaz a „világ közepének” jelentőségét. A város sorsa, jelenlegi helyzete szoros összefüggésben áll az Egyiptomban megfigyelhető tendenciákkal. Az alig néhány évtized alatt 20 millióról 100 millióvá duzzadt lélekszám a nemrég még egymillió lakost számláló várost napjainkra 6-8 millióssá feszítette. Úgy tűnik, hogy a 2011-es „Arab tavasz” és következményei Alexandria esetében is elsősorban az informális építészet térnyerésének kedveztek, az utóbbi évek figyelemreméltó jelensége a demográfiai nyomás következtében fennálló lakásínség sajátos kezelése. A katonaság által  lebonyolított építkezések sokszor megdöbbentő sűrűségű, sematikus építészeti környezet alakul ki.

Vajon Alexandria még mindig a „világ – egyik – közepe”? Van, ami nem változik? Mindehhez elégséges az ókor nagyszerűségének tanulmányozása és a szellemi örökség kibontása, megélése? Mit tanulhatunk mindebből?

A kurzus előadássorozata interdiszciplináris módon tárja fel Alexandria történetét, építészeti világát. A történeti gyökerek, a legendás sztori áttekintésével és a mai folyamatok értelmezésével a kurzus keretében teszünk egy kísérletet a Alexandria megértésére. Felfejtjük, hogy az egykori „világ közepe” hogyan vált egy ellentmondásos hellyé, ahol az ókor örökségének, a gyarmati korszakok építészetének, a mai tendenciák fojtó, mégis magától értetődő hatásmechanizmusának meg kell férniük egymással. A félév során a résztvevők kisebb önálló kutatási feladatokat kapnak, ezek egy Alexandriába tervezett terepkutatás előkészítésének és egy összefoglaló jegyzet tartalmi vázának is tekinthetők. A kurzust kifejezetten ajánljuk a 2020/2021 tavaszi félévben, illetve a 2021/2022 tanévben Alexandriába tervező komplex- és diplomatervezőink figyelmébe!


2021. 01. 29. 12:02 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
DIPLOMAVÉDÉSEK_IPARTANSZÉK_2020-2021.I. FÉLÉV

A Diploma prezentációk beosztását a csatolt mellékletben közzétesszük.
Az események nyilvánosak. Az alábbi linkek használatával bárki bekapcsolódhat Vendégként a védések menetében (hozzászólási joggal kizárólag a Bizottság és a Jelöltek rendelkeznek!).
A védések reggel kilenc órakor kezdődnek.

1. nap (2021.01.29. hétfő)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a93e59ce652cf4e0ca4ae3c22564956f1%40thread.tacv2/1611565115302?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%224bb993d6-c159-42c6-80ba-0edf77ab914a%22%7d

2. nap (2021.02.01. hétfő)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a93e59ce652cf4e0ca4ae3c22564956f1%40thread.tacv2/1611839356076?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%224bb993d6-c159-42c6-80ba-0edf77ab914a%22%7d

3. nap (2021.02.02. kedd)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a93e59ce652cf4e0ca4ae3c22564956f1%40thread.tacv2/1611855386206?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%224bb993d6-c159-42c6-80ba-0edf77ab914a%22%7d
Csatolt fájlok:
BEOSZTÁS.pdf (326 kB)
Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum