Archívum

Hírek

2015. 08. 31. 08:33 | Gaul Cicelle @ ipartanszék

2015. 06. 26. 10:55 | Dobai János DLA @ ipartanszék
A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara diplomadíj pályázata:

A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége Diplomadíj 2015 címen pályázatot hirdet az egyetemi 10 féléves osztatlan képzésben, vagy a bázis+mesterképzésben (Bsc / BA + Msc / MA) 2014. második, vagy 2015. első félévében diplomázott, végzett okleveles építészmérnökök és építésztervező művészek, terület- és településrendező építészek, belsőépítészek, valamint táj- és kertépítészek számára.

A kiírás és részletei megtalálhatóak : http://www.mek.hu/index.php?link=DIPLOMADIJ_PALYAZAT_2015
linken

Biztatom a T. Hallgatóságot, hogy szép és jó diplomaterveikkel vegyenek részt az országos megmérettetésen.
2015. 06. 19. 17:08 | Nagy Iván DLA @ ipartanszék
TT2, TT3 és KKX jelentkezők figyelmébe

Az őszi félévre tanszékünkre történt TT2, TT3 és KKX jelentkezéseket a mellékelt táblázatok szerint fogadtuk el.
2015. 06. 16. 16:23 | Szécsi Zoltán DLA @ BSC diplomatervezés 2.
Az IPARTANSZÉK BSC2 Diplomabizottságát az előzetes tájékoztatásnak megfelelően e hét csütörtöki napjára, azaz június 18-ra hívtuk össze, reggel kilenc órára. A védés helyszíne a K344. számú terem. A védési nap beosztását a csatolt irat tartalmazza. Kérek minden érintettet diplomázó kollégát, hogy a meghirdetett kezdési időpontra pontosan jelenjen meg a Bizottság előtt! Rövid elnöki bevezető után indul a védések sora. A sorban az első jelölt szíveskedjék a tervlapjait a helyszínen található paravánokra előzetesen fölhelyezni, hogy az elnöki expozé után a védés azonnal elkezdődhessék. Ezalatt pedig a következő kolléga szíveskedjék ugyanígy előkészülni a védésére! A védési napot e forgatókönyv szerint kell lefolytatnunk, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. Ebben kérem a jelölt kollégák segítségét!
 
2015. 06. 15. 14:39 | Szűcs Gábor DLA @ ipartanszék
KOMPLEX1 és BSC DIPLOMA1-es tárgyakra jelentkezők figyelmébe !

A Komplex1 és BSC Diploma1-es tárgyra, (Ipartanszékre) történt jelentkezéseket Tanszékünk a mellékelt táblázat szerint fogadta el.
A felvett hallgatóinktól a korábbi E-mail címre,  ("komplex.ipar.bme@gmail.com") visszajelzést kérünk.

Minden hallgatónknak jó vizsgázást és jó nyarat kívánunk!
2015. 06. 15. 13:13 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
AZ IPAR / KIVITEL Tanszéki Diplomabizottságunk (2015.06.18., 19.) beosztását a csatolt dokumentum tartalmazza!
2015. 06. 15. 10:45 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
Az IPARTANSZÉK Diplomabizottságainak, és az ott szereplő jelöltek beosztását a tanszéki hirdetőtáblákon kifüggesztettük. Ugyanezt a dokumentumot a csatolt melléklet is tartalmazza. Kérek mindenkit, hogy tájékozódjon belőlük a védése időpontjáról! A védések reggel kilenc órai kezdettel indulnak, a most közöltek szerint. Az érintettek reggel kilenc órakor együtt jelennek meg a Bizottság előtt, majd egy rövid elnök bevezető nyitja meg hivatalosan az aznapi védések sorát. A sorban első hallgató ekkorra el kell, hogy készítse tablóinak installálását a teremben, hogy az elnöki expozét követően a védése azonnal indulni tudjon. Az alatt a sorban következő jelölt a folyosón előkészíti a saját tablóit tartalmazó paravánokat, majd - az elődje védését követően - haladéktalanul kicseréli azokat a teremben lévőkkel. A további védések is e forgatókönyv szerint történnek.
Mindenkinek sikeres felkészülést, és eredményes védést kívánunk!
2015. 06. 12. 15:48 | Nagy Iván DLA @ ipartanszék
TT2, TT3 és KKX jelentkezők figyelmébe

A jelentkezési időszak június 16-án zárul, a felvettek listája előreláthatólag június 18-tól lesz elérhető a honalapon.

TT2 és TT3-as jelentkezés: a tanszéken kifüggesztett jelentkezési lapon a választott konzulens megnevezésével, vagy az ivan@epstudio.hu, illetve
nagy.ivan@mail.bme.hu címeken lehet. Portfóliót (max. 5 MB) csak azoknak a hallgatóknak kell beadniuk, akik a TT1 tárgyat más tanszéken teljesítették.

KKX jelentkezés:  kitöltött jelentkezési lap + portfólió (max. 5 MB) az ivan@epstudio.hu vagy nagy.ivan@mail.bme.hu címre.
Választható konzulensek: lásd tantárgyak / TT3, illetve kiskomplex.

Meghirdetett témák: lásd régebbi hírek - őszi előzetesek.
Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum