Archívum

Hírek

2019. 11. 07. 10:17 | Terbe Rita @ ipartanszék

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

É P Í T Ő M Ű V É S Z E T I   D O K T O R I   I S K O L A


M E G H Í V Ó

a BME Építőművészeti Doktori Iskola Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Árva József

építész

 

kiállítására

és értekezésének nyilvános védésére a

DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozat

megszerzésére irányuló eljárás keretében.

 

Az értekezés címe:

A REND SZÉPSÉGE, A SZÉPSÉG RENDJE

Dom. Hans van der Laan és a Bossche School

A kiállítás és a védés ideje:

2019. 11. 08. (péntek) 10.00 óra

 

Helye:

BME K épület II. emelet 210.

2019. 11. 04. 21:17 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Az előre meghirdetett menetrend szerint e hét szerdáján, azaz november 6-án, reggel kilenc órai kezdettel kerítünk sort a tanszéki Könyvtár helyiségében a nem megfelelt Diploma vázlattervek ismételt bemutatására.
A prezentációk tartalmi - formai követelményei változatlanok, az egyes bemutatók időkerete is megegyezik a két héttel ezelőttivel.
A beosztást a csatolt táblázat tartalmazza.
Minden érintett megjelenése kötelező! Számukra további sikeres felkészülést, és eredményes tervbemutatót kívánunk!
2019. 10. 24. 10:53 | Nagy Iván DLA @ ipartanszék
TT3 vázlatterv TT3 vázlatterv  TT3 vázlatterv  TT3 vázlatterv  TT3 vázlatterv  TT3 vázlatterv TT3 vázlatterv TT3 vázlatterv TT3 vázlatterv

Az ütemterv szerint a jövő héten vázlatterv prezentáció lesz mind a két napon, 16-16 fővel. Kezdés órarend szerint, helyszín K 343.

A hétfői beosztás a sorsolásnak megfelelően az alábbi: Gellár Jakab, Bíró Árpád, Samicskov Milán, Racskó Anna, Soós Zsófia,Berzsák Barna, Vágó Borbála, Monostori Fanni, Zólomy Júlia, Varga Eszter, Chen Ming Rong, Csabafi Enikő, Makki Boglárka, Kiss Martina, Luleczky Judit, Czwick Ágota.

Hétfő és csütörtök között lehet cserélni, ha van hozzá partner, de az összlétszám egy-egy napon nem változhat, mert nem férünk bele az időkeretbe. 
Minden cseréről értesítést (email) kérek az érdekeltektől.

2019. 10. 16. 11:27 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Az előzetesen meghirdetettek szerint a jövő hét hétfőjén, tehát 2019.10.21-én tatjuk meg a szemeszter Diploma vázlatterveinek tanszéki prezentációját, a tanszéki Könyvtár helyiségében, délután 13.00 órai kezdettel.
A beosztást a mellékletben csatolom.
A prezentáció tartalmi és formai követelményeit a vonatkozó Diplomaszabályzatokban rögzített elvárások szerint kérjük elkészíteni.
A terveket M1:200-as léptékben kell kidolgozni. A szóbeli előadás ki kell, hogy terjedjen a környezet rövid ismertetésére, a választott beépítés rövid indoklására, környezeti kapcsolatainak az érintésével, és az épület egészének M1:200-as léptékű bemutatására. Az előadáshoz a tervek 3D reprezentációját is kell készíteni, munkaközi fizikai makettel.
A prezentációk vetített formátumban zajlanak, de kérek mindenkitől egyidejűleg egy A/3-as nyomtatást is leadni a tervekről!
A prezentáció előfeltétele, hogy a Jelölt kitöltött és lepecsételt DIPLOMATERV KÍSÉRŐLAPPAL rendelkezzen, amin a vázlattervi szakasz eredményes abszolválását igazoló konzulensi aláírásoknak is szerepelniük kell!
A prezentációk után rövid oktatói értékelésre kerítünk sort, amely megfelelt - nem felet meg minőítéssel zárul. Egy-egy bemutatóra - hozzászólásokkal együtt - 15 percet tudunk szánni, kérek ezért mindenkit, hogy mondandóját 5-7 percbe sűrítse össze, hogy maradjon idő a kiértékelésre is!
A meg nem felelt vázlattervek ismételt bemutatásra kötelezettek, az előre meghirdetett időpotban.
Mindenkinek jó felkészülést és eredményes szereplést kívánok! 
2019. 10. 11. 15:31 | Szécsi Zoltán DLA @ ipartanszék
Az utólag leadott Diplomaterv Adatlap alapján elkészített DIPLOMATERV KÍSÉRŐLAP a Titkárságon személyesen átvehető.
Nyomtatás előtt kérem az adatokat ellenőrizni.
A lepecsételt adatlapokon az október 21-i vázlettervi bemutatóig a konzulensi aláírásokat be kell gyűjteni!
A prezentációk beosztását a jövő héten közzétesszük a tanszéki honlapon.
Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum